martes, 15 de marzo de 2011

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA


A Directiva da Asociación de Veciños “O Cantal”, convoca a tódolos socios de Rinlo á Asamblea Xeral extraordinaria que terá lugar o vindeiro 27 de marzo nos locais da Escola Vella; en primeira convocatoria as 17:15 e en segunda as 17:30, coa seguinte Orde do Día:


LECTURA E APROVACIÓN DA ACTA ANTERIOR
VOTACION SOBRE A POSIBLE COLOCACION DA ANTIGUA FAROLA DA PISTA
EXPOSICION DAS PROPOSTAS DA NOVA DIRECTIVA
ROGOS E PREGUNTAS
ASOCIACION DE VECIÑOS “O CANTAL”

RINLO, 11 DE MARZO DO 2011